Transmisja online z napisami na żywo w dwóch językach i PJM

Napisy i PJM w transmisji

Dobra praktyka we współpracy z Video Kadr i Ai Media podczas 5th International Conference on Audiovisual Translation Intermedia 2019

 • Konferencja odbywała się w języku angielskim i nie była tłumaczona na polski język foniczny.
 • Napisy na żywo realizowane były metodą respeakingu z wykorzystaniem rozpoznawania mowy angielskiej i polskiej.
 • Napisy polskie, międzyjęzykowe, powstawały z bezpośredniego tłumaczenia wystąpień z języka angielskiego na miejscu w kabinie tłumaczy. Tłumacz był jednocześnie respeakerem. Towarzyszył mu moderator, który n abieżąco korygował tekst.
  Mówca EN - tłumacz respeaker PL - tłumacz korektor PL- napisy PL
 • Twórcy napisów angielskich z Ai Media pracowali na odległość z Londynu. 
  Mówca EN - transmisja do Londynu - respeaker EN - transmisja do Warszawy - napisy EN
 • Napisy polskie i angielskie były nadawane w dwóch różnych transmisjach i niezależnie synchronizowane.
 • Tłumaczenie na polski język migowy odbywało się z wykorzystaniem  roboczego tłumaczenia respeakera międzyjęzykowego.
  Mówca EN - tłumacz respeaker PL - tłumacz PJM
 • Miejsce pracy tłumaczy PJM zostało przygotowane na potrzeby transmisji online. Zielone estetyczne tło, dodatkowe oświetlenie i taśma odgradzająca przejście przed kamerą pozwoliły na profesjonalne nagranie tłumaczenia. Na etapie montażu tłumacz PJM został wycięty z tła i umieszczony w transmisji. Po prawej stronie, odpowiednio duży i tak, by nie zasłaniał wizytówek i napisów.
 • Obecność dwóch tłumaczy PJM umożliwiła głuchemu uczestnikowi swobodne zadawanie pytań bez zakłócania tłumaczenia do transmisji online.

powrót

Aktualności

czytaj wszystkie aktualności