Transmisja online z napisami angielskimi

logo

Dobra praktyka we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego [2020]

To przykład jak inaugurację roku akademickiego odbywającą się przez pandemię przy niemal pustej sali przekuto w sukces! Pandemia spowodowała, że wykorzystano nowe rozwiązania. Napisy na żywo w języku angielskim umożliwiły udział online w inauguracji studentom zagranicznym.

Napisy na żywo zostały przygotowane głównie z myślą o studentach anglojęzycznych, a nie odbiorcach z niepełnosprawnościami jako altenatywna forma tłumaczenia symultanicznego. Napisy były emitowane w głównej transmisji jako napisy otwarte, widoczne dla wszystkich.

Napisy na żywo powstały metodą respeakingu międzyjęzykowego z moderacją. Respikerzy byli jednocześnie tłumaczami. Używaliśmy oprogramowania do rozpoznawania mowy w języku angielskim. Biegła znajomość angielskiego wymagana była także od moderatorów. Przy wydarzeniu pracował zespół czterech tłumaczy.

Na wysoką jakość napisów wpływ miało przekazanie materiałów z wyprzedzeniem. Dzięki temu m.in. pieśni, powitanie gości, tekst przysięgi zostały wcześniej przetłumaczone i przygotowane do emisji semi live. Na podstawie tłumaczenia prezentacji do wykładu inauguracyjnego powstał glosariusz dla respikerów, a następnie kluczowe słowa zostały wprowadzone do słownika oprogramowania do rozpoznawania mowy.

powrót

Aktualności

czytaj wszystkie aktualności