Felieton po konferencji Unlimited!. Dostępne wydarzenia – nowy trend w Europie

Monika Szczygielska

Siłą napędową dla rozwoju dostępności wydarzeń jest rozgłos towarzyszący wielkim eventom sportowym, religijnym, państwowym. Czy nowe rozwiązania pojawią się także podczas Światowych Dni Młodzieży? Czy organizatorzy uwzględnią potrzeby uczestników z niepełnosprawnościami?

Tak było podczas olimpiad, mistrzostw piłkarskich, kanonizacji. Pierwsza audiodeskrypcja na żywo w angielskiej telewizji miała miejsce podczas inauguracji igrzysk olimpijskich w 2012 roku. Pierwsza transmisja online na żywo z wielojęzycznymi napisami tworzonymi na odległość metodą respeakingu odbyła się podczas mszy kanonizacyjnej Jana Pawła II. Także pierwsza polska audiodeskrypcja na stadionie drogą radiową została nadana podczas Euro 2012.

Niedawno byłam na konferencji międzynarodowej w Antwerpii, gdzie fachowcy z całej Europy dyskutowali o tym, jak organizować wydarzenia bez barier. Nie mamy się czego wstydzić. Dostępne wydarzenia potrafimy organizować nie gorzej jak nasi zachodni sąsiedzi. Szybko nadganiamy zaległości. Nie musimy też wyważać otwartych drzwi, bo w Europie dzieje się wiele. Niemcy testują ekonomiczną wersję okularów do wyświetlania napisów, Anglicy badają w jaki sposób i na jakich nośnikach wyświetlać napisy w teatrze czy operze, Belgowie po raz pierwszy chcą zastosować aplikację do audiodeskrypcji podczas festiwalu muzycznego.

W spojrzeniu na dostępność eventów jest jednak coś, co nas wyróżnia. Robimy to kompleksowo. W Dostępnych.eu i Fundacji Widzialni nie staramy się sprzedawać pojedynczych usług dostępnościowych. Przekonujemy organizatorów do tworzenia wydarzeń dla każdego. Od dostępnej strony internetowej i materiałów, przez pytanie o specjalne potrzeby w formularzu zgłoszeniowym, miejsce bez barier architektonicznych po usługi dla odbiorców niewidomych, słabosłyszących i głuchych.

Takiego podejścia brakuje w wielu instytucjach w całej Europie. Dlatego Uniwersytety z Barcelony, Antwerpii, Wiednia i Belfastu pracują nad interaktywnym kursem, w ramach którego będzie można zdobyć kwalifikacje managera dostępności w sztukach scenicznych. Za dwa lata będzie on dostępny online.

MONIKA SZCZYGIELSKA

Tekst ukazał się także na blogu saccessibility.pl

powrót

Aktualności

czytaj wszystkie aktualności