Dostępność w pigułce: SJM

SJM

SJM (skrót od: system językowo-migowy) to narzędzie do komunikacji migowej stworzone na podstawie fonicznego języka polskiego.

System językowo-migowy jest oparty na zasadach gramatycznych polszczyzny mówionej.

Znaki migowe SJM nie stanowią niezależnych komunikatów, tylko uzupełniają wypowiedź ustną.

System językowo-migowy to sztuczny system komunikacji stworzony przez osoby słyszące do komunikacji z niesłyszącymi. Nie należy go mylić z językiem migowym, czyli językiem naturalnym, używanym w społeczności g/Głuchych.

powrót

Aktualności

czytaj wszystkie aktualności