Dostępność w pigułce: ETR

ETR

ETR (skrót od ang. easy-to-read) to inaczej tekst łatwy do czytania i rozumienia. To uproszczona wersja komunikatu tekstowego.

Tekst powinien być zrozumiały i ilustrowany grafikami, zawierać dobrze znane i łatwe do zrozumienia wyrazy oraz być zapisany krótkimi zdaniami w formie czynnej. ETR powinien spełniać także wymagania dotyczące formatowania tekstu, np. być zapisany odpowiednio dużą, bezszeryfową czcionką.

Jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z ETR mogą korzystać również np. obcokrajowcy słabo znający język tekstu lub osoby g/Głuche, dla których język foniczny jest wtórny wobec migowego.

Teksty ETR są konsultowane z ich użytkownikami. Standard ETR opracowało Inclusion Europe.

powrót

Aktualności

czytaj wszystkie aktualności