Dostępność w pigułce: AUDIODESKRYPCJA

Audiodeskrypcja

Co to jest audiodeskrypcja?

Oglądasz film. Zamykasz oczy. Ktoś obok zaczyna opisywać, co się dzieje na ekranie. To właśnie jest audiodeskrypcja (w skrócie: AD) – słowny opis tego, co widzimy w audycji audiowizualnej, dziele plastycznym czy podczas wydarzenia.

Odbiorcami audiodeskrypcji są głównie osoby z niepełnosprawnością wzroku.

AD może być dodana do ścieżki dźwiękowej filmu, nagrana w formie audioprzewodnika, tworzona lub odczytywana „na żywo”, na przykład na galach, koncertach, w teatrze czy podczas wydarzeń sportowych.

powrót

Aktualności

czytaj wszystkie aktualności