Ruszyło pierwsze badanie preferencji Głuchych na temat tłumaczeń audiowizualnych

I BADANIE OPINII GŁUCHYCH(7)

Jak duży powinien być tłumacz PJM w telewizji? Jakie programy najchętniej oglądają niesłyszący? Jak oceniają ilość tłumaczeń w TV i pory ich nadawania? Co najbardziej przeszkadza Głuchym widzom w tłumaczeniach?

Na podstawie badania powstaną wytyczne na temat zapewniania tłumaczeń PJM w mediach. Badanie organizują wspólnie Monika Szczygielska (Dostępni.eu) i dr Aleksandra Kalata-Zawłocka (STPJM). Badaczki związane są z ILS Uniwersytetu Warszawskiego.

Ankieta skierowana jest do niesłyszących odbiorców tłumaczeń języka migowego w telewizji, transmisjach online, kinie. Ankieta została przygotowana w PJM i języku polskim. Badanie trwa do 10 czerwca 2019. Wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas konferencji Intermedia we wrześniu 2019 w Warszawie.

Informacja dla Głuchych Przyjaciół
Nie słyszysz? Używasz języka migowego? Chcesz lepszych tłumaczeń na PJM w telewizji? Link do ankiety
http://pjm-preferencje.badanie.net/

Zaproszenie w PJM:
https://youtu.be/Ekic5WnQ7oY

powrót

Aktualności

czytaj wszystkie aktualności