Podsumowanie roku 2021 - organizacje pozarządowe

Projekt bez tytułu (7)

W 2021 roku intensywnie współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi.

Gdybyśmy mieli podsumować 2021 jednym zdaniem, to brzmiałoby ono tak: To był rok cyklicznych dostępnych wydarzeń. “Warszawska Akademia Dostępności”, “Warszawa ma standardy”, “Aktywni obywatele”, a na dopełnienie Festiwal Kultury Bez Barier i Raport Dostępności.

Bardzo lubimy pracować z liderami dostępności: Fundacja Kultury bez Barier, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Spółdzielnia socjalna FADO, Fundacja Widzialni.

Dziękujemy za zaufanie i za kolejny rok dobrej współpracy. Zapraszamy do wspólnego tworzenia dostępnych cyklów wydarzeń także w 2022 - w tym roku również napisy w specjalnej cenie dla NGO.

powrót

Aktualności

czytaj wszystkie aktualności