Intermedia - najbardziej dostępna konferencja z transmisją online

Plakat konferencji Intermedia

Z naszym udziałem na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się pierwsza w Polsce konferencja transmitowana online z napisami na żywo w dwóch językach: angielskim i polskim oraz tłumaczeniem na polski język migowy. Koordynowalismy także dostępnośc wydarzenia.

Wszystko to miało miejsce podczas międzynarodowej konferencji 5th International Conference on Audiovisual Translation Intermedia 2019, która odbyła się 18-20 września w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 uczestników z pięciu kontynentów, a dzięki transmisji z napisami na żywo mogli ją oglądać naukowcy na całym świecie. Organizatorzy zadbali też o to, by wydarzenie było dostępne dla wszystkich uczestników!

Pierwsza taka transmisja

Konferencja była transmitowane na żywo z napisami w dwóch językach oraz w języku migowym. Za dostępność transmisji online i wydarzenia odpowiadał zespół Dostępni.eu. Konferencja odbywała się w języku angielskim i nie była tłumaczona na polski język foniczny.
Napisy polskie, międzyjęzykowe, powstawały z bezpośredniego tłumaczenia wystąpień z języka angielskiego na miejscu w kabinie tłumaczy. Twórcy napisów angielskich pracowali na odległość z Londynu. Obydwa zespoły wykorzystywały metodę respeakingu z zastosowaniem rozpoznawania mowy. Napisy były wyświetlane zarówno na ekranach na sali, jak i w transmisji online.

Tłumaczenie na polski język migowy odbywało się z wykorzystaniem  roboczego tłumaczenia respeakera międzyjęzykowego. Miejsce pracy tłumaczy PJM zostało przygotowane na potrzeby transmisji online. Zielone estetyczne tło, dodatkowe oświetlenie i taśma odgradzająca przejście przed kamerą pozwoliły na profesjonalne nagranie tłumaczenia. Na etapie montażu tłumacz PJM został wycięty z tła i umieszczony w transmisji. Po prawej stronie, odpowiednio duży i tak, by nie zasłaniał wizytówek i napisów. Obecność dwóch tłumaczy PJM umożliwiła głuchemu uczestnikowi swobodne zadawanie pytań bez zakłócania tłumaczenia do transmisji online.

Technicznie łańcuchy tłumaczeniowe wyglądały następująco:
Mówca EN - tłumacz respeaker PL  - tłumacz korektor PL- napisy PL
Mówca EN - tłumacz respeaker PL  - tłumacz PJM
Mówca EN - transmisja do Londynu - respeaker EN - transmisja do Warszawy - napisy EN

Dostępność konferencji

Uczestnicy konferencji z niepełnosprawnością słuchu mieli możliwość wyboru dogodnej dla siebie usługi: pętli indukcyjnej, napisów na żywo w dwóch językach oraz tłumacza polskiego języka migowego.
Osobom niewidomym organizatorzy umożliwili udział w wydarzeniu z asystentem, który nie ponosił opłat. Tekstowa, elektroniczna wersja materiałów konferencyjnych ułatwiała dostęp do nich osobom korzystającym z oprogramowania udźwiękowiającego. 
Wybór miejsca konferencji został dokonany z myślą o osobach poruszające się na wózku. Wejście z poziomu ulicy, winda, dostępne toalety, miejsce na odstawienie wózka na sali wykładowej, niski stolik podczas lunchu - to przykłady rozwiązań, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością ruchu mogły czuć się swobodnie. Warunek dostępności architektonicznej był także podstawą wyboru miejsca na konferencyjną kolację. Menu wszystkich posiłków uwzględniało opcję wegańską i bezglutenową oraz informację o alergenach.

powrót

Aktualności

czytaj wszystkie aktualności